Ahi Emir Ahmedi Zencani

Anadolu’muzda bir Türk Kurumu olan “Ahilik”, kendine özgü, sosyo-ekonomik bir kurumdu. Genç nesillerin mesleğe hazırlanması, onların meslek eğitimini gerektiriyordu. Anadolu Türk toplumunda yüzlerce yıl bozulmayacak ekonomik düzenin kuruluşu bu teşkilatın eseridir. Ahilik’in kökenlerini, doğuda ve özellikle Araplar arasında gelişmiş olan “Fütüvvet ”müessesesine dayanmaktadır. Ahiler Anadolu’da cömertlik, doğruluk hayırseverlik gibi unsurları...
23.09.2013
0