Bayburt Dede Korkut Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi’nin 2018 yılı faaliyetlerinin iç ve dış paydaşların müzakereli katkılarıyla değerlendirildiği Danışma Kurulu Toplantısı’nda, UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi’ne alınan Dede Korkut adına 2019 yılında çeşitli aktif etkinlikler yapılması ve Bayburt Üniversitesi’nin adının ‘Bayburt Dede Korkut Üniversitesi’ olarak değiştirilmesi için tavsiye niteliğinde kararlar alındı. Sağlık Hizmetleri...
30.12.2018
0
Bayburt Sivil Toplum Kuruluşları Bayburt Üniversitesi’ne tarihi bir teklifte bulundu. STK’lar, Türk Dünyası’nın ortak atası olarak bilinen ve Bayburt’la özdeşleşmiş olan Dede Korkut isminin Bayburt Üniversitesi’ne verilmesini önerdi. Son dönemde Dede Korkut ve Bayburt ilişkisini gündemine alarak akademik bir çalışma ile kitaplaştıran sivil toplum kuruluşları, konunun önemini ele alan detaylı...
01.10.2015
0