bayrak

İlimiz tarih ve kültürel miras yönünden bir çok ile nasip olmayan tarihi eserlere sahiptir. Yalnız biz bu eserlere sahip çıkabiliyor muyuz.  Şüphesiz ki hayır. “Gerçekte tarihi kalıntılar bakımından çok önemli ve Bayburt’un sembolü durumundaki Kale; Milattan Önceki I. Binden itibaren iskan  edilerek varlığını günümüze kadar sürdürmüştür. M.Ö. 900-600 yılları arasında...
16.06.2014
2