faizli kredi borçları

2014/6355 sayılı, Çeşitli Afetler Nedeniyle Zarar Gören Gerçek ve Tüzel Kişi Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki düşük faizli kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esaslar, 13 Mayıs 2014 tarih ve 28999 sayılı Resmi Gazete ‘ de...
26.02.2015
0