İngiltere’nin Körfeze Geri Dönüşü.Sezai Dumlupınar

İngiltere 19.yy’ın hemen başlarında Bahreyn Şeyhleri ile olan ilişkilerini kalıcı hale getirmek için 1820 tarihinde Şeyhlerle sözleşme imzalamıştır. İngiltere ticaret, imtiyaz garantörlük içerikli bu sözleşme ile birlikte körfeze girmiş oluyordu. İngiltere, Basra Körfezi’nde ilişkisinin ilk başladığı yer olan Bahareyn ile kalıcı bir deniz üssü kurmak için yeni bir anlaşma imzalayarak,...
15.08.2015
0