kitaplaştı

Bayburt Üniversitesi Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 14-15 Mayıs tarihlerinde altı oturum halinde gerçekleştirilen “Geçmişten Günümüze Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu”nun tebliğleri kitaplaştı. Bayburt Üniversitesi Yayınları’nın 12. Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAKÜTAM) ’nin ise 7. kitabı olarak ilim dünyamıza kazandırılan kitapla ilgili bir açıklama...
11.08.2016
0
Bayburt’un ortaçağ tarihi kitaplaştı. Bugüne kadar bir kaç eserde kısım kısım ele alınan Bayburt’un Ortaçağ tarihi bir kitapta toplandı.Bayburt Üniversitesi’nde görevli Tarihçi Okutman Dr. Mutlu Adak tarafından kaleme alınan ‘Ortaçağ’da Bayburt’ adlı kitap Bayburt tarihinde önemli bir eksikliği giderecek. X. – XV. yüzyılları arasını kapsayan kitap Berikan Yayınları’ndan okuyucuyla buluştu....
16.06.2016
0
Osmanlı arşivinde bulunan Bayburt’un nüfus defterleri kitaplaştırıldı. İki yıl süren çalışmanın ardından Bayburt Üniversitesinin Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAKÜTAM) yayınlarından çıkan “Bayburt Nüfus Defterleri- 1835-1848” adlı eser hemşerimiz araştırmacı tarihçi yazar Doç. Dr. Yunus Özger tarafından hazırlandı. Yöre tarihi araştırmacıları için Osmanlı arşivlerinde bulunan arşiv kaynakları...
29.07.2015
0