Sarımeşe Barajı Soğukgöze Barajı

Bayburt’ta hayata geçirilen dev projelerle sulanabilir tarım arazilerinin oranı son 15 yılda iki kat arttı. Bahse konu yatırımlar Bayburt’ta çiftçilere hem iş gücü yönünden hem de ekonomik anlamda önemli kazanımlar sağladı. İçme suyu ve sulama yatırımlarının yanı sıra uygulanan taşkın koruma projeleriyle de taşkın ve heyelanların önüne geçilerek oluşabilecek zararlar...
13.02.2019
0