Sistemi

Başkanlık sistemi tartışmaları, -Recep Tayyip Erdoğan ile faiz lobisi savaşları, -Sağ ve sol partilerin iktidar savaşları, – Eski ve yeni yönetim savaşları ekseninde sürüp gitmektedir. Sayın Erdoğan ile faiz lobisi savaşı, adil ekonomi düzeni ve müstemleke savaşıdır. ”Para Dini”nde ülke sınırlarının, millet bilincinin, ahlak kurallarının, daha çatı bir izahla insanı...
09.11.2016
0