kırsal

KKYDP kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Kapsamı Genişletildi, IPARD’da yer alan tarımsal desteklerden KKYDP kapsamında yararlanılabilecek.               Tarımsal sektöründe gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımlarını destekleyerek, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak amacıyla, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında...
19.11.2014
0