Tarim ve Kırsal Kalkınma Destekleri Başlıyor

Tarim ve Kırsal Kalkınma Destekleri Başlıyor
Yayınlama: 19.11.2014
A+
A-

KKYDP kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Kapsamı Genişletildi, IPARD’da yer alan tarımsal desteklerden KKYDP kapsamında yararlanılabilecek.
 

            Tarımsal sektöründe gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımlarını destekleyerek, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak amacıyla, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, 26 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
            Destekleme başvuru süresi tebliğin yayımlanma tarihinden (26.10.2014) itibaren 60 gündür. (Son başvuru tarihi 24 Aralık 2014) Yatırımcılar uygulama rehberine bakanlığımızın resmi web sitesinden (www.tarim.gov.tr) veya İl Müdürlüğümüzden ulaşabileceklerdir. %50 si Bakanlığımızca hibe yoluyla desteklenecek olan yatırımın konuları başlıca;
a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı,
b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,
c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar,
ç) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,
d) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi üretim tesisleri,
e) Tarımsal Üretime Yönelik modern sabit yatırım projeleri,
f) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması olarak özetlenebilir.

9. Etap başvurularda, hibeye esas proje bütçeleri konularına göre 1.000.000 TL ve 3.000.000 TL arasında değişmekte olup yatırım projeleri en geç 01.12.2015 tarihinde tamamlanmalıdır. Yatırımcılarımız ayrıntılı bilgi almak için İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğündeki İl Proje Yürütme Birimine başvuru yapılabilecekleri gibi Bakanlığımız web sitesi (www.tarim.gov.tr.) adresinden de yararlanabilirler.

IPARD’dan Yararlanamayan İller İçin
 KKYDP Ekonomik Yatırımların Kapsamı Genişletildi.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında 42 ilde Tarım ve Kırsal Kalkınma İl Koordinatörlükleri bulunmaktadır.  Bayburt, 42 il içerisinde bulunmadığından IPARD kapsamında yapılan hibe destekleri için proje başvurusu yapılamamaktaydı. 26.10.2014 tarihinde yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile IPARD kapsamında bulunmayan Bayburt dahil 39 il için ayrıcalık tanınmış, proje konuları ve hibeye esas proje giderleri üst sınırı 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Proje başvuru süresi 26 Ekim 2014 tarihinde itibaren 60 (altmış) gün olup, 26.12.2014 tarihinde son erecektir.
Söz konusu KKYDP Ekonomik yatırım Projeleri hakkında Çiftçilerimiz İl Müdürlüklerimizden ayrıntılı bilgi alabileceği gibi aşağıda belirtilen tarihlerde il ve ilçelerimizde yapılacak olan detaylı ilgilendirme toplantılarına katılarak bilgi sahibi olabilirler.

Bilgilendirme Toplantıları Takvimi
İlçe Toplantı Tarihi Saat Toplantı Yeri
Merkez 25/11/2014 (Salı) 10:30 Halk Eğitim Müdürlüğü Salonu
Demirözü 26/11/2014 (Çarşamba) 10:30 Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu
Aydıntepe 28/11/2014 (Cuma) 13:30 Şehit Oktay Altuntaş İlkokulu Salonu

Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.