yörük

Bugün (19 Eylül 2015) TYB İzmir Şubesinde Yörükler konusunda uzman Murat Demir konuştu. Konu gerçekten ilgiyle dinlenildi. Ama burada bitmedi!… Sosyal Antropoloji açısından yerleşik hayata geçen Türk’e; ”Türkmen”, transhümans (konar-göçer) halindeki Türk’e de “Yörük” adının verildiğine antropologlar hem fikirdir. Genelde Yörüklük, ekonomik uğraşının, hayat tarzına dayalı olarak gelişen beşeri bir...
22.09.2015
0