COVİD-19 = Doğal Seleksiyon

Yayınlama: 22.03.2020
A+
A-

Bir bakalım elimizde neler var?

1)Mills ve İktidar Seçkinleri
Mills, İktidar Seçkinleri(1956) adlı çalışmasında modern toplumların yönetim kurumlarının komuta merkezlerinde seçkinlerin hegemonyasının olduğunu öne sürmüş, özellikle de en etkin grubun özel şirketler olduğunu belirtmiştir.
Anlamı: Dünyayı artık çok uluslu şirketler yönetiyor.

2)McDonaldlaştırma
Amerikalı sosyolog George Ritzer, yeni dönemlerin toplumunu analiz ettiği bu çalışması ile McDonald olayının alışkanlıklarımızla üzerini örttüğümüz boyutlarına dikkat çektiği, görünen şirin yüzü, “basit, işlevsel, modüler yiyecekler; parlak renklerle düzenlenmiş, ışıltılı mekanlar; birörnek giysili, genç, neşeli çalışanlar; mama sandalyesine kadar her türlü ayrıntının düşünüldüğü tertemiz aile ortamları…”ndan ibaret olmadığını, görünmeyen yüzünün olduğunu ortaya koyar.
Anlamı: Dünya üzerindeki insanlar artık tektiptir.

3)Sekülerleşme, Beynelmilel Sözleşmeler, Küresel Örgütler
Sekülerleşme insanın dünyevileşmesi, beynelmilel sözleşmeler ve küresel örgütler ise dünyevileşmiş insanların üst akıl ile toplum mühendisliğidir.

Anlamı: Din, aile ve kültürün insan hayatına müdahale şansı engellenmiştir.

4)Fordizm ve Toyotaizm
Fordizm üretimin standartlaştığı, vasıfsız işçilerin oluşturduğu üretim bandı modelidir. Toyotayizm ise esnek üretim tarzıdır. Yenilik ve bireysellik üzerine kuruludur.
Anlamı: Çok uluslu şirketler bu üretim tarzlarını sağlamak için  aklen fordist, bedenen toyotaist insan gücüne ihtiyaç duymaktadır.

5)Kamu toplumu, Kitle toplumu
Kamu toplumu fikri, refleksi olan kitle toplumu ise makineleşmiş, güdülen toplumdur.
Anlamı: Kamu toplumunun ömrünün tükendiğine karar verilmiştir.

6)Yapay Zeka
Yapay zeka; insan gibi davranışlar sergileme, sayısal mantık yürütme, hareket, konuşma ve ses algılama gibi birçok yeteneğe sahip yazılımsal ve donanımsal sistemler bütünüdür.
Anlamı: İnsanların artık düşünmesine gerek yok, köle olmaları yeterlidir.

7)AR-GE çalışmaları

Araştırma ve geliştirme OECD tarafından, “bilgi dağarcığını artırmak amacıyla sistematik olarak sürdürülen yaratıcı çalışma ve bu bilginin yeni uygulamalar yaratmak için kullanılması” olarak tanımlanmıştır.
Anlamı: AR-GE için çok büyük maddi ve manevi kaynak harcayan çok uluslu şirketlerin gelecekte öngörülmeyen bir durumla karşılaşmaması için her türlü önlemi(insani-ahlaki vb. olmasına gerek yok.) alıyor.

8)Covid-19=Doğal Seleksiyon
Covid-19, DSÖ tarafından yaşlıların ve kronik hastalığı olanların tehdit altında olduğu pandemi olarak tanımlanmıştır.
Anlamı: Güçlünün ayakta kalması gereken, çok uluslu şirketlerce işe yaramayanların ayıklandığı insan eliyle oluşturulan doğal seleksiyon.

9) Rüya gibi bir dünya
Anlamı: İnsanoğlu bu olanların hiçbirinin farkında değil.

Yazarın Son Yazıları
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 2 Yorum
  1. Mutlu dedi ki:

    Doğal mı yapay mı? Düşünmek gerek…

    1. Recep Kayalı dedi ki:

      Kesinlikle…