KUDAKA, Sektörler için destek çağrısını yayınladı

KUDAKA, Sektörler için destek çağrısını yayınladı
Yayınlama: 06.04.2021
A+
A-

KUDAKA – Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 02021 yılı Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programını ilan etti.

Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerimizin tamamında uygulanacak olan program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 10.000.000,00 TL olup, başarılı bulunan başvuru sahiplerinin aracı kurum üzerinden kullanacakları 250.000,00 TL ile 2.500.000,00 TL arasındaki yatırım kredilerinin finansman maliyeti Ajans tarafından karşılanacaktır.

Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programına bölgemizde faaliyet gösteren kar amacı güden kurum ve kuruluşlar başvuru yapabilecektir.

Bu program çerçevesinde finansman sağlanacak her bir proje için belirlenen asgarî ve azamî bütçe tutarları aşağıdaki gibidir:

Asgari Tutar 250.000,00 TL
Azami Tutar 2.500.000,00 TL

 

Proje başvuruları 23/05/2021 saat 23:59’a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden hazırlanmalı ve onaylanmalıdır. 23/05/2021 saat 23:59 itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında destekleyici belge ekleme ve projenin nihai halini onaylama da dâhil olmak üzere sistem üzerinden projeye dair hiçbir işlem yapılamayacaktır.

Proje başvurularının tamamlanması için KAYS üzerinden alınan taahhütnamenin 28/05/2021 saat 18.00’a kadar e-imza ile imzalanması esastır.

Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile 28/05/2021 saat 18.00’a kadar Ajansa teslim edilmelidir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Zamanında KAYS üzerinden başvuru sahibi tarafından onaylanmadığı için taslak olarak kalan ve/veya taahhütnamesi KUDAKA’ya zamanında teslim edilmeyen proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı detayları aşağıda belirtilmiştir:

  

Programın Adı REKABETÇİ SEKTÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ FİNANSMAN DESTEĞİ PROGRAMI

(Kâr Amacı Güden İşletmelere Yönelik)

Referans Numarası TRA1/21/RESEF
Programın İlan Tarihi 06/04/2021
Programın Bütçesi 10.000.000,00 TL
Başvuru Yapılabilecek Proje Sayısı Azami 1 adet
Destek Alınabilecek Proje Sayısı Azami 1 adet
Programın Genel Amacı Bölgede girişimciliğin geliştirilmesi ile mevcut işletmelerin ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması.
Programın Özel Amacı  

Bölgede et-süt-arıcılık, tabi kaynaklar ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ile imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde ihtiyaç duyulan fiziki ve teknolojik altyapının oluşturulması veya iyileştirilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, uluslararası standartlara uygun katma değeri yüksek üretim yapılması, ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması.

 

Programın Öncelikleri  

Öncelik 1: Turizm sektöründe girişimciliği geliştirmek, mevcut işletmelerin hizmet kalitesini yükseltmek ve sektörde kaynak verimliliğini sağlamak,

Öncelik 2: Doğal kaynakların işlenmesi ile et, süt ve arı ürünleri imalatında yeni yatırımları gerçekleştirmek, mevcut işletmelerin fiziki ve teknolojik altyapısını iyileştirmek, ürün çeşitliliğini artırmak ve kaynak verimliliğini sağlamak

Öncelik 3: İmalat sektöründe faaliyet göstermek üzere yatırım süreci devam eden işletmelerin yatırımlarının hızlandırılmasını sağlamak (Bu kapsamda sadece yatırım süreci devam eden, üretime geçmemiş işletmeler başvuru yapabilir.)

Proje Bütçesi ·        Asgari Destek Tutarı:   250.000,00 TL

·        Azami Destek Tutarı: 2.500.000,00 TL

Kredi Vadesi 36 ay
Finansman Desteği Oranı %100
Azami Proje Süresi 6 ay
Uygun Başvuru Sahipleri ·        Kooperatifler

·        Kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler.

Başvurular İçin Son Başvuru Tarihi ve Saati 23/05/2021, Saat: 23:59
Taahhütname için Son E-imza / Teslim Tarihi ve Saati [1] 28/05/2021, Saat: 18:00

 

Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programına başvurmak isteyenlere yol göstermek amacıyla Ajansımız tarafından hazırlanan ve başvurulara ilişkin detaylı bilgileri içeren Başvuru Rehberi ve ekleri, aşağıdaki bağlantıdan temin edilebilir.

Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecektir.

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 23/05/2021 Saat: 23:59

Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi: 28/05/2021 Saat: 18:00

Ayrıca programın duyurulması amacıyla bilgilendirme toplantıları ve bu programa sunulacak projelerin hazırlanması sürecinde potansiyel başvuru sahiplerine yardımcı olmak amacıyla ücretsiz eğitimler düzenlenecektir.

Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.