KUDAKA 2015 Yılı Teknik Destek Programı Açıklandı

KUDAKA 2015 Yılı Teknik Destek Programı Açıklandı
Yayınlama: 09.04.2015
A+
A-

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde beşeri sermaye eksikliğinin giderilmesine ve bölgedeki aktörlerin kurumsal kapasitesinin artırılmasına katkı sağlamak için bölgenin uygun başvuru sahibi kurum ve kuruluşlarına teknik destek sağladığı 2015 Yılı Teknik Destek Programı açıklanmıştır.

Teknik destek programı, bölgedeki yerel yönetimlerin, kurum ve kuruluşların kurumsal kapasite ve niteliklerinin geliştirilmesi amacına hizmet eden faaliyetleri destekleyen bir destek mekanizmasıdır. Programa yıl boyunca iki aylık dönemler halinde başvurular kabul edilecektir.

2015 Yılı Teknik Destek Programının Amacı:

TRA1 Düzey 2 Bölgesindeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

2015 Yılı Teknik Destek Programının Öncelikleri:

 • Beşeri sermayenin ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi
 • Bölgede turizm bilincinin geliştirilmesi
 • Sürdürülebilir çevre yönetimi ve yenilenebilir enerji kullanımı alanlarında bilinç geliştirilmesi
 • Bölgede faaliyet gösteren kamu kurumları ve STK’ların kurumsal kapasitelerinin ve bölgedeki ortaklık kültürünün geliştirilmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanması
 • Bölgede ürün/hizmet kalitesinin ve çeşitliliğin artırılması

2015 Yılı Teknik Destek Programı Kapsamında Yapılabilecek Faaliyet Türleri:

 • Eğitim verme
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama
 • Danışmanlık sağlama
 • Geçici uzman personel görevlendirme
 • Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler

2015 Yılı Teknik Destek Programının Bütçesi ve Süresi:

2015 yılı için program bütçesi 250.000 TL’dir.

Teknik destek faaliyetleri ajans uzmanları tarafından veya hizmet alımı yoluyla sağlanabilir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti 15.000 TL’yi aşamaz.

2015 Yılı Teknik Destek Programına Kimler Başvurabilir?

 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Organize sanayi bölgeleri
 • Küçük sanayi siteleri
 • Teknoparklar
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri
 • Endüstri bölgeleri
 • İş geliştirme merkezleri
 • Birlikler ve kooperatifler
 • Sayılan bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

2015 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Süreci:

Teknik Destek Başvuruları yıl boyunca sürekli olarak alınır. Ancak, başvurular ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilir. Bu dönemler; 2015 yılı için Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz–Ağustos, Eylül–Ekim ve Kasım–Aralık dönemleridir. Bir dönemde alınan başvurular bir sonraki dönemin ilk on günü içerisinde değerlendirilir.

Başvuru Formu ve başvuru için talep edilen diğer belgeler, www.kudaka.org.tr  ve  http://portal.kays.kalkinma.gov.tr adreslerinden ulaşılacak olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi  (KAYS) üzerinden elektronik ortamda doldurulacaktır.

Başvuruların alınması için son tarih dönemlere göre aşağıdaki gibidir:

Belirtilen son başvuru tarihlerinde saat 17.00’dan önce KAYS sistemi üzerinden elektronik başvuruların yapılması gerekmektedir. Proje dosyalarının Ajansa teslim edilmesi gereken saat 18.00’dır.

Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.