KUDAKA, 2022 Yılı Fizibilite Desteği Programı ilanını yayınladı

KUDAKA, 2022 Yılı Fizibilite Desteği Programı ilanını yayınladı
Yayınlama: 02.03.2022
A+
A-

Bayburt Portalı – Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın bölgedeki paydaşların, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek ve yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerine destek sağlamak için uygulamayı planladığı “2022 Yılı Fizibilite Desteği Programı” ilan edildi.

2022 Yılı Fizibilite Desteği Programının Genel Amacı:

Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına ve bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi,

2022 Yılı Fizibilite Desteği Programının Özel Amacı:

Bölgenin turizm, tabii kaynaklar, et-süt-arıcılık sektörlerinde ulusal ve uluslararası alanlarda söz sahibi ve rekabetçi bir bölge olması için gerekli altyapının oluşturulması, mevcut fiziki altyapının iyileştirilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, uluslararası standartlara uygun katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması ve yatırım ortamı oluşturulması için yatırım önerilerinin fizibilitelerinin hazırlanması,

2022 Yılı Fizibilite Desteği Programının Öncelikleri

 1. Kış, kültür, doğa, sağlık ve spor turizmi potansiyelinin ekonomiye kazandırılmasına yönelik fizibilitelerin hazırlanması,
 2. Et, süt ve arıcılık sektörü ürünlerinin katma değerinin artırılması ve bu sektörlere yönelik yeni yatırımların yapılması adına fizibilitelerin hazırlanması,
 3. Tabii kaynakların (doğal taş, karbondioksit gazı, perlit, krom, mermer, biokütle, jeotermal, güneş ve rüzgâr enerjisi vb.) ekonomiye kazandırılması, üretim kapasitelerinin artırılması ve yenilikçi yöntemlerle işlenmesi amacıyla gerekli fizibilite çalışmalarının yapılması,
 4. Bölgede genç istihdamı başta olmak üzere önemli düzeyde istihdam artışı sağlayacak yatırımların fizibilitelerinin hazırlanması,
 5. Yerel kalkınma fırsatı olarak değerlendirilebilecek, özellikle ihracat potansiyeli taşıyan önemli yatırım konularına yönelik fizibilitelerin hazırlanması.

 

2022 Yılı Fizibilite Desteği Programının Bütçesi ve Süresi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2022 yılı bütçesinden Fizibilite Desteği Programı için ayrılan toplam yıllık tutar 2.000.000 TL’dir. Bu program çerçevesinde projelere Ajans tarafından sağlanacak asgarî destek tutarı 50.000,00 TL, azamî destek tutarı ise 300.000,00 TL’dir. Program kapsamında azamî proje süresi 1 yıldır.

2022 Yılı Fizibilite Desteği Programına Kimler Başvurabilir?

Ajans tarafından sağlanacak Fizibilite Desteği Programı’ndan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 7/A maddesinde belirtilen aşağıdaki başvuru sahipleri yararlanabilir:

 • Yerel yönetimler
 • Üniversiteler
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Organize sanayi bölgeleri
 • Sanayi siteleri
 • Teknoparklar
 • Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri
 • Endüstri bölgesi yönetici şirketleri
 • Teknoloji transfer ofisi yönetici şirketleri
 • İş geliştirme merkezleri yönetici şirketleri
 • Birlikler ve kooperatifler

2022 Yılı Fizibilite Desteği Programı Başvuru Süreci:

Bu programda her bir fizibilite teklifi Ajansa ulaştığı tarihten itibaren en fazla bir ay içerisinde teknik ve mali açıdan değerlendirilecek ve başarılı bulunan başvurular destek kararı için ilk toplantısında gündeme alınarak onaylanmak üzere Yönetim Kuruluna sunulacaktır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunun vereceği destek kararları neticesinde program için ayrılmış olan destek bütçesinin başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir.

Başvuru Formu ve başvuru için talep edilen diğer belgeler www.kudaka.ka.gov.tr ve www.kaysuygulama.sanayi.gov.tr adreslerinden ulaşılacak olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden elektronik ortamda doldurulacaktır.

Destek taleplerinin KAYS üzerinden tamamlanması ve onaylanması için son tarih 25 Aralık 2022’dir. Taahhütnameler ise e-imzalı ya da ıslak imzalı olarak 30 Aralık 2022 tarihine kadar Ajansa sunulmalıdır. Başvurular taahhütnamelerin teslim edilmesi ile birlikte tamamlanmış olacaktır.

Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.