KUDAKA, 2022 Yılı Sektörel ve İstihdam Desteği Programı çağrısını yayınladı

KUDAKA, 2022 Yılı Sektörel ve İstihdam Desteği Programı çağrısını yayınladı
Yayınlama: 05.07.2022
A+
A-

Bayburt Portalı – Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 05/07/2022 tarihi itibarıyla 2022 Yılı Sektörel Yenilikçilik ve İstihdam Finansman Desteği Programı için proje teklif çağrısına çıkmıştır.

Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerimizin tamamında uygulanacak olan program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 12.000.000,00 TL olup başarılı bulunan başvuru sahiplerinin aracı kurum-Vakıf Katılım Erzurum Şubesi üzerinden kullanacakları 250.000,00 TL ile 3.000.000,00 TL arasındaki yatırım kredilerinin finansman maliyeti Ajans tarafından karşılanacaktır.

2022 Yılı Sektörel Yenilikçilik ve İstihdam Finansman Desteği Programına bölgemizde faaliyet gösteren kâr amacı güden kurum ve kuruluşlar ile kooperatifler başvuru yapabilecektir. Bu program çerçevesinde finansman sağlanacak her bir proje için belirlenen asgarî ve azamî bütçe tutarları aşağıdaki gibidir:

Asgari Tutar 250.000,00 TL
Azami Tutar 3.000.000,00 TL

Proje başvuruları 31/08/2022 saat 23:59’a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden hazırlanmalı ve onaylanmalıdır. 31/08/2022 saat 23:59 itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında destekleyici belge ekleme ve projenin nihai halini onaylama da dâhil olmak üzere sistem üzerinden projeye dair hiçbir işlem yapılamayacaktır.

Proje başvurularının tamamlanması için KAYS üzerinden alınan taahhütnamenin 07/09/2022 saat 18.00’e kadar e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile 07/09/2022 saat 18.00’e kadar Ajansa teslim edilmelidir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Zamanında KAYS üzerinden başvuru sahibi tarafından onaylanmadığı için taslak olarak kalan ve/veya taahhütnamesi KUDAKA’ya zamanında teslim edilmeyen proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Programın Adı 2022 Yılı Sektörel Yenilikçilik ve İstihdam Finansman Desteği Programı
Referans Numarası TRA1/22/SEYİF
Programın İlan Tarihi 5 Temmuz 2022
Programın Bütçesi 12.000.000 TL
Başvuru Yapılabilecek Proje Sayısı 1 adet
Destek Alınabilecek Proje Sayısı 1 adet
Programın Genel Amacı Yenilik ve istihdam odaklı girişimciliğin geliştirilmesi ile mevcut işletmelerin ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması.
Programın Özel Amacı Et-süt-arıcılık, tabi kaynaklar ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ile imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde ihtiyaç duyulan fiziki ve teknolojik altyapının geliştirilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, uluslararası standartlara uygun katma değeri yüksek üretim yapılması ve genç istihdamının artırılması.
Programın Öncelikleri Öncelik 1: Turizm sektöründe yenilikçi uygulamaları geliştirmek ve işletmelerin hizmet kalitesini yükseltmek,

Öncelik 2: Tabii kaynaklar ile et, süt ve arı ürünleri imalatı sektörlerindeki işletmelerin fiziki ve teknolojik altyapısını iyileştirmek ve ürün çeşitliliğini artırmak,

Öncelik 3: İmalat sektöründe hâlihazırda faaliyet gösteren veya yatırım süreci devam eden işletmelerin özellikle genç istihdamı odaklı yatırımlarının hızlandırılmasını sağlamak.

Proje Bütçesi ·         Asgari Destek Tutarı: 250.000 TL

·         Azami Destek Tutarı: 3.000.000 TL

Kredi Vadesi 36 Ay
Finansman Desteği Oranı % 100
Azami Proje Süresi 6 ay
Uygun Başvuru Sahipleri ·         Kooperatifler,

·         Kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler.

Son Başvuru Tarihi ve Saati 31 Ağustos 2022 Saat: 23:59
Taahhütname için Son Teslim Tarihi ve Saati[1] 7 Eylül 2022 Saat: 18:00

 

Sektörel Yenilikçilik ve İstihdam Finansman Desteği Programına başvurmak isteyenlere yol göstermek amacıyla Ajansımız tarafından hazırlanan ve başvurulara ilişkin detaylı bilgileri içeren Başvuru Rehberi ve ekleri, aşağıdaki bağlantıdan temin edilebilir.

Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecektir.

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 31/08/2022 Saat: 23:59

Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi: 07/09/2022 Saat: 18:00

Ayrıca programın duyurulması amacıyla bilgilendirme toplantıları ve bu programa sunulacak projelerin hazırlanması sürecinde potansiyel başvuru sahiplerine yardımcı olmak amacıyla ücretsiz eğitimler düzenlenecektir.

[1] Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname Başvuru Sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Ajansa teslim edilir.

Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.