19. Yüzyıldan Günümüze Bayburt Sempozyumu Kitaplaştı

19. Yüzyıldan Günümüze Bayburt Sempozyumu Kitaplaştı
Yayınlama: 20.05.2016
A+
A-

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı öncülüğünde Bayburt Valiliği ve Bayburt Belediyesinin paydaş olduğu 28-30 Mayıs 2014 tarihlerinde yapılan “Tarihi ve Kültürü ile XIX. Yüzyıldan Günümüze Bayburt Uluslararası Sempozyumu” nun tebliğleri kitaplaştı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, her zaman olduğu gibi sempozyum ile Bayburt şehrinin gelişmesine yönelik stratejiler belirlemeye ve vizyon oluşturulmasına katkı sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesi’nde üç ayrı salonda ve her salonda ayrı ayrı 6 oturum halinde yapılan ulusal ve uluslararası 55 akademisyenin bildiri sunduğu fotoğraflarla zenginleşmiş sempozyum kitabında 45 bildiri yer aldı. 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları tarafından yayınlanarak raflardaki yerini alan ve 1032 sayfadan oluşan kitapta şu bildiriler yer alıyor:

19. Yüzyıldan Günümüze Bayburt Sempozyumu“İlk İşgal: 1818-1829 Osmanlı-Rus Savaşında Bayburt (Yrd. Doç. Dr. Uğur Akbulut), Birinci Dünya Harbinde Bayburt ve Çevresinde Gerçekleşen Muharebeler: Muharebelerin Harp Prensiplerine Göre Değerlendirilmesi (Dr. Kur. Alb. Levent Ünal), Milli Mücadele Yıllarında Bütün Yönleriyle Bayburt Hadisesi ( Yrd. Doç. Dr. Alaattin Uca- Arş. Gör. Aytunç Ülker), Bayburt ve Civarlarının Tarihçesinin Rus Arşivlerinde Bulunan Eski Fotoğraflarda Yansıtılması (Prof. Dr. Dmitriy Vasilyev), Rus Tarihi Belgeleri ve Edebiyatında Bayburt ve Civarı Hakkındaki Bilgiler (Doç. Dr. Alexander Vasilyev), Temettuat Defterine (1845) Göre Bayburt’ta Yaşayan Gayrimüslimlerin Sosyal ve İktisadi Vaziyeti (Yrd. Doç. Dr. Naim Ürkmez), 1828-1829 Osmanlı-Rus Harbinden Sonra Ruslar Tarafından Bayburt’tan Göç Ettirilen Reaya (Doç. Dr. Yunus Özger), XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Batılı Seyyahların Bayburt İzlenimleri (Yrd. Doç. Dr. Özgür Yılmaz),  19. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Nüfus Defterlerinde Bayburt’un Tarihi Köyü: Sünür (Doç. Dr. Songül Çolak ), II. Meşrutiyet Döneminde Erzurum Vilayeti Mülki Teşkilatının Değiştirilmesi ve Bayburt Kazasının Yeni Taksimattaki Yeri (Yrd. Doç. Dr. Güler Yarcı),  1940’larda Bayburt’la İlgili Hazırlanan Bir Rapor: “Bayburt İl Olmalı” (Dr. Muzaffer Başkaya), Bayburt’un İl Statüsüne Kavuşması ve TBMM’de Yapılan Düzenlemeler (Uzm. Mukaddes Arslan), Bayburt Postası Gazetesinde 1960-1980 İhtilalleri (Yrd. Doç. Dr. Hatice Mumyakmaz), Üçüncü Umumi Müfettiş Hasan Tahsin Uzer’in Bayburt Halkevi Binasının Yapılmasına Katkıları (Dr. Per. Bnb. Mustafa Şahin),  Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Bayburt’un Önemli Bir Kültür Kurumu Olan Bayburt Halkevleri: Kuruluşu, Teşkilatı ve Faaliyetleri ( Okt. Mehmed Korkud Aydın), Osmanlı’nın Son Döneminde Bayburt’ta İlmî Hayat (Yrd. Doç. Dr. Yakup Mahmutoğlu), Cıttaslow Adayı Bayburt’un Yöresel Kimlik Bağlamında Sosyolojik Bir Değerlendirmesi (Sosyolog, Araştırmacı Murat Ünal), Bayburt’ta Medfûn Akkoyunlu Devlet Adamı Kutlu Bey (Yrd. Doç. Dr. Qiyas Şükürov), Bayburt’un Tarihi Coğrafyasının Kente Etkileri, Zotero Programı; Citation Style Language Uygulaması (Okt. Mutlu Adak), Chicago Fullnote Kaynak Gösterme Biçiminin Bayburt Örneğinde Türkçe’ye Uyarlanması (Dok. Öğr. Gazi Özdemir),  XIX. Yüzyıldan Günümüze Bayburt’ta Âşıklık Geleneği (Doç. Dr. Hamdi Güleç),  Seyid Abdülgasım Nebati ve Âşık Celali Poeziyasında Ortak Konular (Doç. Dr. Elza İsmayılova), Bayburtlu Celali ve Vanlı Celali’nin Şiirlerinde Dil Becerileri (Yrd. Doç. Dr. Yasin Kılıç), Bayburt İli Ağızlarında Kullanılan Deyimler ve Aydıntepe İlçesi Erikdibi Köyü Ağzından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar (Doç. Dr. Salim Küçük), Klasikten Moderne: Bayburtlu Zihni “Fuzûli’ye Tahmis ve Mustafa Reşit Paşa’ya Bir Kaside”( Yrd. Doç. Dr. Nazire Erbay), Bayburtlu Zihni Şiirlerinde Farsça Unsurları (Dr. Ziver Hüseynli ), Bayburtlu Zihni Sergüzeştnamesinde Hicvin Mahiyeti Hakkında Bir Değerlendirme (Okt. Kürşad Kara), Bayburtlu Zihni Sergüzeştnamesinin Tarihi Niteliği Hakkında Bazı Tetkikler (Okt. M. Yasin Taşkesenlioğlu), Bayburt’ta Şeyh Eşref Ayaklanmasıyla İlgili Arşiv Belgeleri (Prof. Dr. Muhittin Eliaçık), Yahya Akengin’in Şiirinde Taşra ve Şehir (Yrd. Doç. Dr. Fatih Yalçın), XIX. Yüzyıldan Günümüze Bayburt’ta El Sanatları (Yrd. Doç. Dr. Ebru Elpe), Geçmişten Günümüze Bayburt’ta Bakır Sanatı (Arş. Gör. Ümit Niyazi Özcan),  Çerçi Esnaflığının Bayburt Yöresi Örneği ve Kültürümüzde Yeri (Yrd. Doç. Dr. Necdet Tozlu), Geleneksel Bayburt Evleri (İnş. Müh. Sinem Ayaz), Çımağıl Mağarası (Bayburt) ve Çevresinin Ekoturizm Potansiyeli (Prof. Dr. Mehmet Zaman / Yrd. Doç. Dr. Salih Birinci), Geleneksel Bayburt Mimarisi’ne Ait Fiziksel Altyapının Turizm Amaçlı Kullanımı (Yrd. Doç. Dr. İlknur Yüksel), DPT Sonrası Bayburt’un Sosyo-Ekonomik Gelişimi (Doç. Dr. Yüksel Kaştan), Sosyo-Ekonomik Göstergelerle Tra 1 Bölgesindeki İllerin (Erzurum, Erzincan, Bayburt) Karşılaştırılması ve Bayburt İli İçin Kalkınma (Öğr. Gör İlyas Kays İmamoğlu / Yrd. Doç. Dr. M. İhsan Çubukçu, / Yrd. Doç. Dr. Serkan Künü), Bayburtlu Hicranî’nin Şiirlerinde Dini Tema (Doç. Dr. Kıyasettin Koçoğlu) Bayburtlu Âşık Hicranî Baba’nın Divanı’ndaki Akidevî Unsurlar (Doç. Dr. Mehmet Kenan Şahin), İrşadî ve Ağlar Baba’nın “Kısas-I Enbiya”sında Tasavvufî Öğeler  (Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özkan), Bayburtlu Ağlar Baba’nın “Kısasu’l Enbiyası”nda Peygamber Tasavvuru (Yrd. Doç. Dr. Nevzat Aydın), General Sadri Karakoyunlu ve Bayburt Üzerine Yazıları (Prof. Dr. Mehmet Okur / Hazel Kul), Bayburtlu Bir Bilim Adamı İsmet Miroğlu (Dok. Öğr. Serdar Göktaş), Bayburt’un Sanat Değerlerinden Hüsamettin Koçan (Yük. Lis. Öğr. Rabia Kul).”

Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.