Bayburt Turizminin Gelişememesinin Nedenleri Konferansı

Bayburt Turizminin Gelişememesinin Nedenleri Konferansı
Yayınlama: 17.04.2015
A+
A-

Turizm Haftası münasebetiyle Bayburt Üniversitesi Turizm ve Gezi Kulübünün organizesiyle ‘ Bayburt Turizminin Gelişememesinin Nedenleri’ konulu konferans düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Bahri Akbulut’un konuşmacı olduğu Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonundaki konferansa Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahri Uluç Özbayoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, PTT Bayburt Başmüdürü Şeref Akpak, İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Şube Müdürü Ülkü Hancı, üniversite idari personeli ve öğrenciler katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Bahri Akbulut Bayburt’un turizm değerleri hakkında bilgi vererek ‘Bayburt Turizminin Gelişememe Nedenleri’ni şöyle sıraladı: ” Yöre halkının sevecen ve misafirperver insan dokusuna rağmen gelişmeleri geriden takip eden bir yapıya sahip olması, bölgede turizm alt yapı yatırımlarının zamanında yapılmaması (karayolu-demiryolu-havayolu vb), tanıtım ve enformasyon çalışmalarının ulusal ve uluslararası düzeye taşınamaması, taşra teşkilatında görevli personellerin turizm konusunda hizmet içi eğitim seminerleri ile eğitilmemesi, Bakanlığın kurulduğu günden bu yana devamlı birleştirilmesi, ayrılması, tekrar birleştirilmesi gibi çalışmalarla zayıf olan personel motivasyonlarının yok olmasına neden olması, moralsiz ve isteksiz çalışan taşra teşkilatının yerel anlamda projeler üretememesi, bölgede turizm yönünden bakir durumda olan yaylaların otantik yapılarının korunamaması, hızla betonlaşması ve yaylalarda plansız yol yapım çalışmalarının doğal peyzajı yok etmesi, bölgeye özel sektörün turizm alanında yatırım yapabilmesi için bir türlü teşvik edilememesi ve konaklama sorunlarının giderilememesi, bölge yerel yönetimlerinin turizm konusunda yeterli altyapı yatırımlarına yönelmemesi, yerel imkânsızlıklardan dolayı kalkınmadaki öncelikli illerin ulusal ve uluslararası fuarlara yeterince katılamaması, bölgenin turizm değerlerinin pazarlanamamasıdır.”

Akbulut Bayburt turizmi konusunda yapılması gerekenleri ve yapılanları ise şöyle anlattı: ” İlimiz Aydıntepe İlçesindeki ülkemizin tek ve benzeri olmayan ve Kapadokya’ya alternatif yeraltı şehri turizm destinasyonlarında daha etkin bir şekilde değerlendirilmelidir. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak ilimize müze kazandırılması için etnografik eserlerin sergilenebileceği  ‘Kavallar Evi’nin eser teşhir ve tanzim reyonlarının projelendirme çalışmaları bitirilerek müze oluşturulması çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışma ile de ilimize gelen turların şehir içi programlarının zenginleştirilmesi ve etkinleştirilmesi sağlanacak ilde konaklama gün sayısı artacaktır. İlimize gelen turların artırılması, özellikle seyahat acentelerinin destinasyonlarına ilimizin dahil edilmesinin sağlanabilmesi amaçlanarak, 2011-2012-2013-2014 ve 2015 yıllarında 145 bin adet tanıtım materyali dağıtılmıştır. Müdürlüğümüzün ilimizden ve bölgeden diğer illere ve bölgelere olan göçün azaltılmasının zaman içerisinde durdurulabilmesi çalışmaları içerisinde; ilimizin tanıtımının yapılması ve ile daha çok ziyaretçi ve turların gelebilmesinin sağlanması amacı ile ulusal ve uluslararası fuarlara katılarak şehrin tanıtımı 2011-2012-2013-2014 yıllarında periyodik olarak İzmir Trawel Turkey ve İstanbul EMİTT fuarlarında etkin bir şekilde yapılmıştır. 2012 yılında Batum Otel Ekipmanları Turizm fuarına da il olarak katılım sağlanarak ilk defa ilimiz yurt dışı fuarda temsil edilmiştir.”

ÖNERİLEN VE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN ÇALIŞMALAR

Bayburt’un tanıtımının ulusal ve uluslararası alanda daha etkili bir şekilde yapılabilmesi için profesyonelce 15 dakikalık Türkçe ve İngilizce tanıtım CD sinin yapımı planladıklarını belirten Akbulut, “İlimizin kalkınmasında lokomotif güç olabilecek turizm sektörünün gelişebilmesi için kalkınmada öncelikli illere uygulanan teşvikler, turizm sektöründe daha cazip uygulanabilecek şekilde düzenlenmelidir. Bu teşvik yasası çıkarılırken illerin sosyo-ekonomik potansiyellerinin yanında ulaşım, eğitim, kültür vb. gibi imkânları, denize ulaşım olan il ile olmayan il, demir yolu ulaşımı olan il ile olmayan il, hava yolu ulaşımı olan il ile olmayan il aynı kapsamda değerlendirilmemelidir.

Teşvikler özel sektörün bölgeye yatırım yapmasını cazip hale getirecek şekilde hazırlanmalıdır. İlimize mutlaka turizm otelcilik ve meslek lisesi açılarak hizmet sektöründe kaliteyi dünya standartlarına getirebilmelidir. İlimiz Bayburt Kalesinin onarım restorasyon işinin tamamlanmasından sonra kalede, arkeolojik kazının başlatılarak bitirilmesi, gezi parkurlarının ve aydınlatma projelerinin başlatılması gibi çalışmalarla ilde turizm sektörünün canlanması ve 38 yan sektöre de istihdam sağlanması ve böylece göçün yavaşlatılması ve zaman içerisinde durdurularak geriye dönüşün başlayabilmesi sağlanabilecektir.

Turizme açılması planlanan yayla ve alanlarda yapılaşma ile ilgili sınırlamalar ortaya konularak, imar kanununa göre çıkartılan belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında planı bulunmayan alanlarda uygulanacak imar yönetmeliğinin ilgili bölümünde yer alan yapılaşma hükümlerine göre uygulama yapılmalıdır. Ayrıca diğer konularda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Yasası ve bu kanununun “Turizm Tesisleri Yönetmeliği” ile Orman alanlarında 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerinin geçerli olduğu unutulmamalıdır. Planlamalar yapılarak mevcut doğal değerlerin bitki örtüsü, topografya ve siluet etkisi ile korunarak, geleneksel yapı tarzının sürdürülmesini sağlayıcı önlemler alınmalı, böylece betonlaşma önlenmelidir. Turizmde çeşitliliği artırmak üzere zaten var olan eko, yayla ve dağ turizmi potansiyelini geliştirici projelere ağırlık verilmelidir.

Seyahat Acentelerinin düzenledikleri turlara Bayburt Kalesi, Aydıntepe Yeraltı Şehri, Çimağıl Mağarası ve Sırakayalar Şelalelerinin dâhil edilebilmesi için bu mekânların alt yapı çalışmaları bitirilmelidir. Ülkemizde alternatif turizm olarak görülen kano-rafting turizminin, ilimizden geçen Çoruh nehri üzerinde sürdürülebilmesi için Dikmetaş köyünden başlayarak, Çoruh nehri boyunca yapılabilecek yeme içme ve dinlenme gibi öncü tesislerin yapılacağı alanlar belirlenmeli ve ücretsiz olarak yatırımcılara tahsis edilmelidir.  Rafting yarışmaları özellikle Dede Korkut Şenlikleri içerisinde düzenlenerek turizm sektörünün ve kamuoyunun dikkati bu spora da çekilerek turizm amaçlı sportif faaliyetlere de ilimizde alt yapı oluşturulmalıdır.

İlimiz tarihine ışık tutacağına inandığımız; Söğütlü, Beşpınar, Akşar Höyüklerinde, Bayburt Kalesinde arkeolojik kazı çalışmalarının başlatılabilmesi için, bir üniversitenin Arkeoloji Bölümü ile protokol yaparak “Bakanlar Kurulu Kararı” çıkartılması çalışmaları hızlandırılmalıdır. Yaz Aylarının birinde gerçekleştirilmek üzere Ankara Atatürk Kültür Merkezi Fuar Alanlarında “Bayburt Tanıtım Günleri Turizm Fuarı” düzenlenmelidir. Kış Aylarında Kop Kış ve Kayak Sporları Turizm Merkezinde kar şenlikleri düzenlenmelidir.

Yayla ve EKO turizm kapsamında ihalesi yapılan “Bayburt Karadeniz Mastır Planının” hazırlanmasından sonra altyapı uygulamalarına ivedilikle başlanmalıdır. Aydıntepe Göleti Çevre Düzeni ve öncül tesislerin gerçekleştirilmesi (kır kahvesi, çadırlı kamp ve karavan alanları), mutlaka yapılmalı böylece ile gelen ve yer alt şehrini gezen guruplara burada yeme içme-konaklama imkânı sağlanmalıdır. Kop Dağı Kış ve Kayak Sporları Turizm Merkezinin alt yapı çalışmaları bitirilmeli ve kış turizmine ivedilikle kazandırılmalıdır. Çimağıl Mağarasının yol yapım çalışmaları ve gelen misafirlerin çeşitli ihtiyaçlarının giderilebileceği öncül tesislerin yapılması çalışmaları bitirilmelidir. Çoruh nehrinin insanla temasının sağlanması amaçlı “Çoruh Nehri Peyzaj Çalışmaları” yapılmalıdır. “ifadelerini kullandı.

 

Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.