KUDAKA 2022 yılı teknik destek programı açıklandı

KUDAKA 2022 yılı teknik destek programı açıklandı
Yayınlama: 18.02.2022
A+
A-

Bayburt Portalı – Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) bölgedeki paydaşların, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla uygulamayı planladığı 2022 Yılı Teknik Destek Programı ilan edildi.

2022 Yılı Teknik Destek Programının Amacı:

TRA1 Düzey 2 Bölgesi’ndeki yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları olmak üzere bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 7/A maddesinde belirtilen başvuru sahiplerinin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlamaktır.

2022 Yılı Teknik Destek Programının Öncelikleri

Öncelik 1: Turizmin Geliştirilmesi

 1. İşletmelerin; yönetim ve işletme uygulamalarının iyileştirilmesi, pratik sorunlarının çözüme kavuşturulması, organizasyon performansının artırılması ile yeni iş fırsatlarının ortaya çıkarılması ve değerlendirilmesine yönelik yönetim danışmanlığı hizmetleri,
 2. Turizm sektöründe çalışan yönetici ve personel ile bölgeye gelen ziyaretçilerle doğrudan temas halinde olan insan kaynağına yönelik eğitim programları,
 3. Turizm sektörünün yardımcı hizmetlerinde faaliyet gösteren farklı meslek gruplarına yönelik olarak eğitim programları,
 4. Turizm sektöründeki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkacak insan kaynağı açığına yönelik eğitim ve meslek edindirme kurslarının düzenlenmesi,
 5. Turizm sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle gerçekleştiremedikleri, sektöre yönelik araştırma ve çalışmalar,

 

Öncelik 2: TRA 1 Düzey 2 Bölgesi’nde Et ve Süt Sektörlerinin Geliştirilmesi

 1. Sektördeki işletmelere yönelik kurumsallaşma, müşteri ilişkileri yönetimi, e-ticaret ve dijital pazarlama, tedarik zinciri yönetimi, kurumsal kaynak planlaması ve toplam kalite yönetimi gibi konularda yönetim danışmanlığı hizmeti,
 2. Tarımsal verimliliği arttırıcı uygulamalar, tarımsal atıkların geri kazanımı ve değerlendirilmesi, hijyen-sanitasyon, bakım-besleme, sürdürülebilir üretim ve tüketim, enerji tasarrufu/verimliliği, eko-verimlilik (temiz üretim), markalaşma pazarlama konularında eğitim programları,

 

Öncelik 3: TRA 1 Düzey 2 Bölgesi’nde Tabi Kaynakların Değerlendirilmesi

 1. Tabii kaynakları çıkaran, işleyen ve katma değerli hale getirerek bunları piyasaya arz eden sektörlerdeki işletmelerin ihtiyaç duyduğu kurumsallaşma, inovasyon yönetimi, AR-GE ve tasarım, müşteri ilişkileri yönetimi, toplam kalite yönetimi, test-analiz, e-ticaret, dış ticaret, dijital pazarlama gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri,

 

Öncelik 4: Yerel Kalkınma Fırsatlar

 1. Bölgesel kalkınma açısından önem arz eden konularda yerel aktörlerin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi,
 2. Finansal kaynaklara erişim sağlamak amacıyla proje geliştirmeye yönelik eğitimler,
 3. Bölgeye özgü ürünlerin markalaşması, coğrafi işaret belgesi alması ve pazarlanmasına yönelik danışmanlık hizmeti sağlayan çalışmalar,
 4. Turizm, et, süt, arıcılık ve tabii kaynaklar sektörleri başta olmak üzere kaynak verimliliğine ihtiyaç duyulan tüm sektörlerde eğitim ve yönetim danışmanlığı faaliyetlerinin desteklenmesi,
 5. Genç istihdamını artırmak amacıyla gençlere nitelik kazandırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri.

 

2022 Yılı Teknik Destek Programı Kapsamında Yapılabilecek Faaliyet Türleri:

 1. Eğitim verme
 2. Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama
 3. Danışmanlık sağlama
 4. Geçici uzman personel görevlendirme
 5. Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler

 

2022 Yılı Teknik Destek Programına Kimler Başvurabilir?

Ajans tarafından sağlanacak teknik desteklerden Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 7/A maddesinde belirtilen aşağıdaki başvuru sahipleri yararlanabilir:

 1. Yerel yönetimler
 2. Üniversiteler
 3. Diğer kamu kurum ve kuruluşları
 4. Kamu Kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
 5. Sivil toplum kuruluşları
 6. Organize sanayi bölgeleri
 7. Sanayi siteleri
 8. Teknoparklar
 9. Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri
 10. Endüstri bölgesi yönetici şirketleri
 11. Teknoloji transfer ofisi yönetici şirketleri
 12. İş geliştirme merkezleri yönetici şirketleri
 13. Birlikler ve kooperatifler
 14. Kar amacı güden işletmeler

 

2022 Yılı Teknik Destek Programının Bütçesi ve Süresi:

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2022 yılı bütçesinden teknik destek faaliyetleri için ayrılan toplam yıllık tutar 1.200.000 TL’dir.

 

Teknik destek faaliyetleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde Ajans uzmanları tarafından veya hizmet alımı yoluyla sağlanabilir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda her bir teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti danışmanlık faaliyetleri için (KDV Dâhil) 100.000 TL’yi; eğitim vb. diğer faaliyetler için (KDV Dâhil) 75.000 TL’yi aşamaz. Program kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmemektedir.

 

2022 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Süreci

Teknik Destek Başvuruları yıl boyunca sürekli alınır. Ancak başvurular, ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilir. 2022 yılı için Ocak – Şubat döneminden başlanarak yılsonuna kadar 6 farklı dönem için başvuru alınacaktır. Teknik destek başvuruları her bir dönemin tamamlanmasını takip eden ilk on beş iş günü içerisinde değerlendirilecektir.

 

Başvuru sürecinde gerekli dokümanlar ve başvuru formu öncelikle, https://kudaka.ka.gov.tr ve https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr adreslerinden ulaşılabilecek olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden elektronik ortamda doldurulacaktır. Başvurular taahhütnamenin teslim edilmesi ile birlikte tamamlanmış olacaktır.

 

Her bir dönem için destek taleplerinin KAYS üzerinden tamamlanarak onaylanması ve taahhütnamelerin elektronik olarak imzalanması, taahhütnamelerin e-imza ile imzalanmadığı hallerde ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile Ajansa teslim edilmesine ilişkin son tarih ve saatler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

SON BAŞVURU TARİHLERİ
DÖNEM KAYS TAAHHÜTNAME
1. Dönem (Ocak – Şubat) 28 Şubat 2022 7 Mart 2022
2. Dönem (Mart – Nisan) 30 Nisan 2022 6 Mayıs 2022
3. Dönem (Mayıs – Haziran) 30 Haziran 2022 7 Temmuz 2022
4. Dönem (Temmuz – Ağustos) 31 Ağustos 2022 7 Eylül 2022
5. Dönem (Eylül – Ekim) 31 Ekim 2022 7 Kasım 2022
6. Dönem (Kasım – Aralık) 23 Aralık 2022 30 Aralık 2022
Tüm başvuruların KAYS’tan onayı için son saat 23.59, Taahhütnameler için ise son teslim saati 18.00’dır.

 

 

 

Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.