2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Açıklandı

2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Açıklandı
Yayınlama: 01.07.2016
A+
A-

2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Açıklandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, TRA1 Düzey 2 Bölgesi Bölge Planı (2014-2023) gelişme eksenleri doğrultusunda bölge potansiyellerinin etkin kullanımının sağlanması; bölgenin girişimcilik, kümelenme ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi; bölge aktörleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik etüt ve modellerin ortaya konulması ve bölge halkının yaşam kalitesinin artırılması hedeflerine katkıda bulunacak acil ve stratejik nitelikteki faaliyetlere Doğrudan Faaliyet Desteği sağlayacaktır.

Doğrudan Faaliyet Destek Programı, TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Erzurum Erzincan ve Bayburt) bölgesel gelişme planları ve programların uygulama kapasitesini geliştirmeye, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik faaliyetlere mali destek sağlamayı hedefleyen bir destek mekanizmasıdır.

Programa başvurular yıl boyu kabul edilecek olup son başvuru tarihi 31/12/2016 olarak belirlenmiştir, program bütçesinin son başvuru tarihinden önce tükenmesi durumunda program kapanacaktır. Başvuru sahiplerinin son başvuru tarihini beklememeleri önerilir.

2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programının Amacı:

TRA1 Düzey 2 Bölge Planı (2014-2023)’de belirlenen gelişme eksenleri doğrultusunda sosyo-ekonomik kalkınma için mevcut potansiyellerin belirlenmesi, tanımlanan stratejik hedefler doğrultusunda bölgenin kalkınması ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik fırsatların değerlendirilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacak ve somut çıktılar üretebilecek araştırma planlama çalışmalarının ve stratejik faaliyetlerin desteklenmesidir.

2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programının Öncelikleri:

Öncelik 1: Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması.

Öncelik 2: Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine yönelik acil tedbirlerin alınması.

Öncelik 3: Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılması ve gerçekleştirilmesi.

Öncelik 4: Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.

2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programının Bütçesi ve Süresi:

Program bütçesi: 1.000.000 TL

Azami destek tutarı: 75.000 TL

Asgari destek tutarı: 20.000 TL

Azami proje süresi: 3 ay

2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programına Kimler Başvurabilir?

Doğrudan Faaliyet Destek Programına sadece TRA1 Düzey 2 Bölgesinde (Erzurum, Erzincan ve Bayburt) faaliyet gösteren ve aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlar başvuruda bulunabilir.

 • Valilikler
 • Kaymakamlıklar
 • Yerel Yönetimler
 • Üniversiteler
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Araştırma enstitüleri
 • Kar amacı gütmeyen araştırma merkezleri
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Dernekler ve Vakıflar
 • Birlikler ve Kooperatifler
 • Organize sanayi bölgeleri
 • Küçük sanayi siteleri
 • Teknoparklar
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri

2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Başvuru Süreci:

Başvuru Formu ve başvuru için talep edilen diğer belgeler, www.kudaka.org.tr ve http://portal.kays.kalkinma.gov.tr adreslerinden ulaşılacak olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi  (KAYS) üzerinden elektronik ortamda doldurulacaktır. Program başvuruları için son başvuru tarihi 31 Aralık 2016’dır. KAYS sistemi üzerinden elektronik başvuruların 31 Aralık 2016 saat 17.00’ye kadar yapılması ve proje dosyalarının saat 18.00’a kadar Ajansa teslim edilmesi gerekmektedir.

Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.