Bayburt Üniversitesi’nde MYT-2015 Sempozyumu Sona Erdi

Bayburt Üniversitesi’nde MYT-2015 Sempozyumu Sona Erdi
Yayınlama: 24.10.2015
A+
A-

Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi organizasyonuyla gerçekleştirilen “Mühendislikte Yeni Teknolojiler” (MYT 2015) sempozyumu sona erdi.

Sempozyumun oturumları Bayburt Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu ve Mühendislik Fakültesi Okuma Salonu’nda gerçekleşti.

Sempozyumda 75 bildiri sunuldu. Alanında uzman akademisyenler ülkemizde mühendislik alanında gerçekleşen yenilikler noktasında fikir alış verişinde bulundu. Yoğun bir katılımın olduğu sempozyumda tüm bildiriler eksiksiz bir şekilde katılımcılarla paylaşıldı.

1A oturumunda “Plazma Teknolojileri, Pantolon Cebinde Taşınan Akıllı Telefonun İvmeölçer Verilerini Kullanarak Aktivite Tanıma; Magnezyum Diborür (Mgb2) Üretimi ve Uygulama Alanları, Elektrokimyasal Biyo-Sensörlerin Labview Tabanlı Kontrolü, Güneş Enerji Destekli Jeotermal Kaynaklı Hibrid Sistem Isı Pompasının Isıl Performansı, Isı Transferi Uygulamalarında Yapay Sinir Ağlarının Kullanılabilirliği;  1B oturumunda Basit Eğilme Etkisi Altındaki Bazı Betonarme Kesitler İçin Dikdörtgen Gerilme Bloğu Parametrelerinin 2007 Deprem Yönetmeliğindeki Kesit Hasar Sınırlarına Göre Belirlenmesi,  Tabakalı Kompozit Kirişlerin Sonlu Elemanlar Metoduyla Statik, Dinamik ve Stabilite Analizleri Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerde Kablo Davranışlarının İncelenmesi, Uniform Yer Hareketlerine Maruz Eğik Askılı Köprünün Dinamik Davranışı,  Uzay Çelik Çerçevelerin Matlab-Sap2000 Oapı ile Optimum Boyutlandırılması, Eurocode Yönetmeliğine Göre Yer Hareket Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi; 2A oturumunda Elektrik Enerjili Yarış Aracının Elektrik Sisteminin, Enerji Yönetiminin ve Telemetri Sisteminin Geliştirilmesi, Fpga Teknolojisi ve İçten Yanmalı Motorlarda Uygulanması, Faz Değiştiren Malzemelerin Tanıtımı ve Mühendislikte Enerji Depolama Tekniği Olarak Kullanımı; Günümüz Sıkıştırma Ateşlemeli Motorlarındaki Püskürtme Stratejileri ve Avantajları, Yeni Tip Kuru Soğutma Kulelerinde Kullanılan Rüzgâr Kırıcılar, Taşıt Motorlarında Kullanılan Soğutma Sistemlerinde Yeni Teknolojiler, Türkiye’de Kaya Gazı Potansiyeli ve Ekonomik Beklentiler; 2B oturumunda ise Bilgisayarlı Tomografi Yönteminin Betonun Porozitesinin Belirlenmesinde Kullanımı, Erzincan-Üzümlü Yöresi Volkanik Kayaçlarının Kırmataş Agrega Özellikleri, Yüksek Sıcaklık Etkisindeki Bir Betonarme Elemanda Isı Yayılımının İncelenmesi, Plastik Boşluklu Kirişsiz Döşeme Sistemleri ile İlgili Bir Sentez Çalışması, Asfalt Bağlayıcının Nano Materyaller ile Modifikasyonu, Polimer Atık Katkılı Betonların Performans Değerlendirmesi, Beton Gerilme Şekil Değiştirme Eğrilerinin Bulanık Mantık Yaklaşımıyla Elde Edilmesi” tebliğleri sunuldu.

İkinci gün ise dokuz oturum gerçekleşti. 3A oturumunda “Online Eğitim Teknolojilerinin Mühendislik Eğitimindeki Devrimi: Tsunamide Sörf Yapmak Mı Yoksa Boğulmak Mı?, Elektrik Motor Fırçalarında Deney Parametrelerinin Aşınma Davranışına Etkisi, Titanyum-Nikel Şekil Hafızalı Filmlerin Magnetron Sıçratma Yöntemiyle Kristal Yapıda Büyütülmesi, Gyroid Poroz Yapılı ve Geleneksel Tibial Diz Protezi Bileşeninin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Fiksasyon Açısından Karşılaştırılması, Cam Elyaf Takviyeli Kompozitlerin Düşük Hızlı Darbe Davranışlarının Nümerik Analizi, 3B oturumunda Yeni Gıda İşleme Tekniklerinin Ürün Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi, Ülkemizde Peynir Bilimi ve Teknolojisindeki Gelişmeler (Çağrılı Bildiri), Gıda Mühendisliği Alanında Nanoteknoloji Uygulamaları (Çağrılı Bildiri); Teknofonksiyonel Yönleriyle Laktik Asit Bakterileri. 4A oturumunda, Fabrikalarda Üretim Öncesi ve Sonrası Yönetim Olgusunu Kurumsal Kaynak Planlama (Erp) ile Bütünleştirmek,  Cnc Frezeleme İçin İki Boyutlu Resimsel Bir Çizimin Grafiksel Çizime Dönüştürülmesi; Reçinesine Grafen ve Karbon Nanotüp Eklenmesinin Karbon Elyaf Takviyeli Kompozitlerin Mekanik Özellikleri ve Darbe Davranışları Üzerindeki Etkileri; 4B oturumunda Mühendislikte Ar-Ge Çalışmaları ve Günce Ar-Ge Destekleri, Gıda Endüstrisinde Ultrases Ve Uygulamaları (Çağrılı Bildiri), Gıda Endüstrisinde Nanoenkapsülasyon; EK-1 oturumunda (1C oturumuz) Zemin Mekaniğinde Hidrometre Deneyi Yerine Kullanılabilecek Alternatif Yöntem: Lazer Kırınım Yöntemi, Kilitli Parke Taş Kaplamaların Bakım ve Koruma Rehberi, Numune Alma Sırasında Kum Zeminlerde Sıkılığı Belirleyebilen Yeni Bir Penetrometre Tasarımı,  Dinamik Durumda Dayanma Yapılarına Etkiyen Yanal Toprak Basınçlarının Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Tahmini, Asfalt Modifikasyonunda Bor İçerikli Katkıların Karıştırma Şartlarının İncelenmesi, Bayburt Taşı Atıklarının Zemin Stabilizasyonunda Kullanılmasıyla Kıvam Limitlerinde Meydana Gelen Değişimler, Mühendislikte Bilgisayarlı Tomografi Kullanımı; 5A oturumunda Bir Uzabulum ( Telepresence ) Robotun Tasarımı ve Gerçeklenmesi, Doğal Yaşlandırma İşleminin Ultra İnce Tane Yapılı Zn-22Al Alaşımının Oda Sıcaklığı ve Yüksek Deformasyon Hızı Süperplastisitesi Üzerine Etkisi, Hidrojen Depolama Tankının Vıscous-Lamınar K-Epsılon Modeli ile Sonlu Elemanlar Analizi, B4C ve Grafen Nano Parçacıkları ile Güçlendirilmiş ZA27 Alaşımının Mikro Yapısı ve Aşınma Davranışlarının İncelenmesi,  Mikro Ark Oksidasyon (Mao) Yöntemi ile Hafif Metallerin Kaplanması, In-Sıtu Metal Matrisli Kompozitlerin Sıcak Presleme Yöntemi İle Üretimi; 5B oturumunda Bayburt Taşından Kordierit Bağlayıcılı Zımpara Taşı Üretimi, Çok Katmanlı Nanoelyaf Takviyesinin Epoksi Reçinenin Mekanik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi, Matematik Öğretiminde Mühendislik Abet Öğrenme Çıktılarına Yönelik Dımle Yaklaşımı,  Elektronik Cihazların Soğutulmasında Isı Kaynağı Konumunun Isı Transferi Üzerine Etkisinin Sayısal İncelenmesi, Isı Değiştiricilerinde Enerji-Maliyet Optimizasyon Problemlerinin Çözümü, T/M Yöntemi ile Üretilen Kamın Kimyasal Yapısının İrdelenmesi; 6A oturumunda Ggg-60 Küresel Grafitli Dökme Demirden Ürün Üretiminde Aşılayıcı Türü ve Miktarının İçyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi, Otomotiv Uygulamaları İçin Tini ile Takviye Edilmiş Magnezyum Bazlı Kompozitlerin Geliştirilmesi,  Adaptif Neuro-Fuzzy Çıkarım Sistemi (Anfis) ile Partikül Takviyeli Metal Matrisli Kompozitlerin Çökelme Sertleşmesi,  Yüksek Takviye Oranına Sahip Al-Cu/B4c Metal Matrisli Kompozitlerin Üretimi ve Korozyon Davranışı, Mekanik Alaşımlama Yöntemiyle Al2024- B4c Nanokompozitlerin Üretimi ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, Nano-Parçacık Takviyesinin Mekanik Alaşımlama Yöntemiyle Üretilen Za-27/Al2o3 Kompozitlerinin Mekanik Özelliklerine Etkisi,  Nano Partikül Takviyeli Kompozitlerin Titreşim Davranışlarının İncelenmesi; 6B oturumunda Nanoteknoloji ve Alzheimer Hastalığı: Güncel Fırsat ve Risk Değerlendirmeler, Magnetıc Fıeld Effect On Valence Electron Structure Of Invar, Dışbükey Zarf Tekniğine Dayalı Eğim Kırınımı Modelinin Radyo ve Televizyon Yayıncılığında Kullanılması, Sıfır Emisyonlu Kojenerasyon Tesislerinin Ekserji ve Performans Analizi, Akıllı Telefon Seçimi İçin Bulanık Ortamda Ahp ve Topsıs Metotlarını Kullanan Bir Performans Ölçüm Modeli, Temiz Üretimde Mesleki Teknik Eğitimin Önemi ve Sektörlere Katkıları, Combining Simulation And Design Of Experiment Approach İn Healthcare Area” tebliğleri katılımcılarla paylaşıldı.

 

Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.