Karaoğlu, “Hiçbir siyasi ayrım yapmayacağız”

Karaoğlu, “Hiçbir siyasi ayrım yapmayacağız”
Yayınlama: 04.06.2015
A+
A-

MHP Bayburt Milletvekili Adayı Dr. Karabey Kadri Karaoğlu, Bayburt basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Karaoğlu; ” Şehrimizi tarihi ve kültürel kimliğine uygun olarak yeniden tasarlayacağız “

7 Haziran 2015 günü gerçekleştirilecek milletvekilliği seçimlerinin ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt Milletvekili adayları olarak bizler, il ve ilçe başkanlarımız ve teşkilatlarımızın tüm mensupları ile yaklaşık 3 aydır çok yoğun ve yorucu bir çalışma süreci geçirdik. Bu süreç bizler için yorucu olduğu kadar oldukça da verimli geçti. Bu zaman zarfında il merkezimiz, ilçelerimiz, beldelerimiz ve köylerimizdeki vatandaşlarımıza ulaşmaya, onlara kendimizi tanıtmaya ve projelerimizi aktarmaya çalıştık. Mutlulukla ifade etmek isterim ki gittiğimiz her yerde vatandaşlarımız tarafından büyük bir teveccühle karşılandık. Partimizin iktidar hedefi doğrultusunda Türkiye genelinde olduğu gibi Bayburt’umuzda da halkımızın teveccühüne mazhar olduğunu görmekten büyük bir onur duyduk. İnşallah bu mutluluğu 7 Haziran akşamı Bayburt’ta iki milletvekilliğini almış bir MHP iktidarı ile taçlandıracağız.

Kıymetli basın mensupları,

Seçim çalışmalarımız boyunca Bayburt’umuzun meselelerine ve bu meselelere dair çözüm önerilerimize değindik. Karaoğlu, "hiçbir siyasi ayrım yapmayacağız"Ancak zamanın kısıtlı olması nedeniyle bu düşüncelerimizi ve projelerimizi kamuoyuyla paylaşma fırsatı bulamadık. Bu toplantı vesilesiyle ve siz değerli basın mensupları aracılığı ile projelerimizin bir kısmını hemşerilerimizle paylaşmak istedik. Basın toplantımıza iştiraklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyor bu vesileyle seçimlerin ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini Yüce Allahtan (C.C.) niyaz ediyoruz.

Vatandaşlarımız arasında hiçbir siyasi ayrım yapmayacağız

Siyasi görüş ve parti ayrımı yapmadan tüm Bayburtluların hizmetinde olacağız. Hiçbir vatandaşımız siyasi görüşünden dolayı ayrımcılığa maruz kalmayacak, dünya görüşünden dolayı işini ve aşını endişe etmeyecek.Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da toplumumuzun tüm kesimlerini kucaklamaya devam edeceğiz.

Sorunları bizzat kaynağında çözeceğiz

Bayburt’ta kuracağımız bir irtibat bürosu ile halkımızın doğrudan doğruya ve acil durumlarda hemen şahsıma ulaşabilmelerini sağlayacağız.Ankara’da yerleşik bir temsilden öte, her ay mutlak surette Bayburt’ta bulunacağız, esnaf, köy ve ev ziyaretleri ile halkımızın, çiftçimizin, işçimizin sorunlarını bizzat dinleyip bu sorunlara bizzat kaynağında ve hep birlikte çözümler arayacağız.

Gücün gerçek sahibine hesap vereceğiz

Rutin olarak ”Halk istişare toplantıları” düzenleyip, partili-partisiz bütün halkımızın katılabileceği ve düşüncelerini dile getireceği bu toplantılarda şehrimizin ve iş dünyamızın sorunlarını ele alacağız ve Ankara’da yürüttüğümüz çalışmalarla ilgili halkımıza bilgiler vereceğiz. Şeffaflık, katılımcılık ve halkın bilgilendirilmesi anlayışı ile hareket edip, gücün kaynağı olan hemşehrilerimize vekilleri olarak hesap vereceğiz.

Ortak aklı ve katılımcılığı hayata geçireceğiz

Bayburt için gündeme gelecek her projede tepeden inme bir yaklaşımdan öte yaptıracağımız anketler, kamuoyu araştırmaları ve düzenleyeceğimiz istişare toplantıları ile halkın tüm kesimlerinin görüşlerini alacağız, karar alma süreçlerine halkımızın katılımını sağlayacağız ve ortak aklı harekete geçireceğiz.

Sivil toplum örgütlerinin öneri ve taleplerinin takipçisi olacağız

Sivil toplum örgütleri ile periyodik toplantılarla bir araya geleceğiz, yürüttüğümüz çalışmalar ve projeler hakkında sivil toplum kuruluşlarımızın yöneticilerinin öneri ve taleplerini alacağız ve bu taleplerin takipçisi olacağız.

Bayburt’un teşvik kanununda en avantajlı bölge olan 6. Bölgede yer almasını sağlayacağız

Yatırım teşvik kanununda maalesef 5. bölgede yer alan Bayburt’un en avantajlı bölge olan 6. bölgede yer almasını sağlayacağız ve ilimize yatırım yapacak müteşebbislerimizin başta enerji, vergi ve altyapı destekleri olmak üzere tüm devlet desteklerinden en üst düzeyde yararlanmalarını sağlayacağız.

İlimizin ulusal ve uluslararası fonlardan azami olarak faydalanmasını sağlayacağız.

Şehrimizin merkezi bütçeden aldığı kısıtlı paylarla gerçekleştirilen yatırımlarla yetinmeyip, hâlihazırda oluşturduğumuz ve alanında uzmanlardan oluşan proje ekibimiz ile Bayburt’un ulusal ve uluslararası fonlardan azami olarak yararlanması yönünde gayret sarf edeceğiz. İlimizin ticari girişimlerin artmasına zemin hazırlayacak bir ekonomik ve kentsel altyapıyı tesis etmek üzere başta tarım ve hayvancılık olmak üzere hemen her alanda projeler üreteceğiz.

Organize Sanayi Bölgesinin bütün eksikliklerini gidereceğiz

 

Organize Sanayi Bölgemizde yaşanan başta enerji ve su olmak üzere tüm altyapı eksikliklerini süratle tamamlayıp zemin düzeltmesini ivedilikle yaptırarak bu alanı yatırımcılara sıfır hafriyat bedeli ile tahsis edeceğiz.

5.000 büyükbaş hayvan kapasiteli Organize Hayvancılık Bölgesini ilimize mutlaka kazandıracağız

Hayvancılık teşviklerinden yararlanmak isteyen fakat arazisi olmayan vatandaşlarımızın arazi sorununu aşmak adına yatırımcımıza bütün altyapısı hazırlanmış bir şekilde bedelsiz arsa tahsisi imkânının sağlanacağı bir Organize Hayvancılık Bölgesini mutlaka kuracağız. Burada et ve süt ürünleri entegre tesislerinin kuruluşunu teşvik ederek ilimizde tarım ve hayvancılığa dayalı sanayinin gelişimine katkı sağlayacağız. Burada kendi suyunu kendisi arıtan ve organik gübre üretebilen akıllı çiftliklerin kurulmasını teşvik edeceğiz. Kurulacak bu çiftliklerde aynı zamanda alternatif enerji kaynağı olarak biyogaz üretimi yapılacak. Bu modeli zamanla köylerimizde de yaygınlaştıracağız.

Tarıma uygun bölgelerimizde organik tarım alanları ve organik tarım köyleri kuracağız

Yapacağımız etütlerle Bayburt’ta organik tarım için en elverişli köyleri ve alanları belirleyip bu bölgeleri ‘’Organik Tarım Köyleri’’ olarak ilan edeceğiz ve bu bölgelere özel, büyük avantajlar içeren tarımsal destekler sunacağız.

Bölgesel teşviklerin yanı sıra sektörlere özel teşvikler sağlayacağız

Mevcut teşvik kanununun yanı sıra bölgemiz önceliklerine göre başta turizm alt yapısının güçlendirilmesi,  tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ile doğal taş sektöründe üretimin desteklenmesi olmak üzere yerel potansiyellere uygun ve bölgemizde uygulanabilirliği yüksek bir ”sektörel odaklı” teşvik yasasının hayata geçirilmesi için çalışmalar yürüteceğiz.

Yüksek hızlı tren Bayburt’tan geçecek

Erzincan’dan Karadeniz’e bağlanacak hızlı tren hattında bilimsel raporların da öngördüğü üzere Bayburt’tan geçecek güzergâhın yatırım planına alınmasını sağlayacağız. Bu yönde Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından yapılan ve daha rantabl olduğu öngörülen Bayburt üzerinden geçen hattın fizibilite ve çevresel etki değerlendirme çalışmalarını tamamlayarak yüksek hızlı trenin ilimizden geçmesini sağlayacağız.

Havaalanını hizmete sunacağız

Şehrimiz ile Gümüşhane arasında yer alan Salyazı’da daha önce havaalanı olarak planlanan ve belli bir yere kadar inşa edilip tek bir uçak indikten sonra kaderine terk edilen alanda bir havaalanı yapılması yönünde çalışma yapacağız. Gümüşhane kamuoyu ile de işbirliği içerisinde daha güçlü bir havaalanı lobisi oluşturarak Salyazı havaalanının yatırım planına alınmasını mutlaka sağlayacağız.

Kop Dağı Kayak Tesislerini çürümekten kurtaracağız

Kop dağında yer alan ve atıl durumda bulunan kış sporları ve kayak merkezinin uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapacak altyapıya kavuşturulmasını sağlayacağız. Bir müteşebbisimiz tarafından işletmesi devralınan bu alanı gerekli bakanlık finansmanları ve uluslararası fonlardan sağlanacak hibelerle kış sporları turizminin hizmetine sokacağız.

İlimizi 400 yataklı yeni bir hastaneye kavuşturacağız

İlçelerinde hastane bulunmayan tek il olan Bayburt’ta en basit bir sağlık probleminde dahi bölge illerine sevk edilen hemşehrilerimizin hakları olan sağlık hizmetlerinin tamamını yerinde alabilecekleri 400 yataklı fiziki altyapıya sahip bir hastaneyi hayata geçireceğiz. Bayburtluyu sağlık hizmetlerinde Erzurum ve Trabzon’a mahkûm olmaktan kurtaracağız.

Üniversitemize yeni fakülteler kazandıracağız

Bayburt Üniversitemize Diş hekimliği,Eczacılık, Arkeoloji, Sağlık Bilimleri ve Toplum Bilimleri fakültelerinin açılması yönünde çalışmalar yürüteceğiz ve bu fakülteleri üniversitemize mutlaka kazandıracağız.

Hidroelektrik santraller yerine çevre dostu enerji santrallerini teşvik edeceğiz

Çoruh üzerinde kurulan ve çevreyi tahrip eden hidroelektrik santraller yerine ilimizde güneş ve rüzgâr enerjisine uygun bölgelerin belirlenmesi için fizibilite çalışmaları yaptıracağız, uygun görülen yerlerde doğa dostu güneş ve rüzgâr enerji santrallerinin kurulması için özel sektör ve kamu nezdinde teşvik edici çalışmalar yürüteceğiz.

Şehrimizi tarihi ve kültürel kimliğine uygun olarak yeniden tasarlayacağız

1- Şehrin görüntüsünü değiştirecek çevre ve imar çalışmaları için mevcut ulusal ve uluslararası hibe fonlarından kaynak sağlayacağız.

2- Başta Çoruh nehri üzerinde yapılan köprülerin yıkılarak yeniden yapılmasını veya bu köprülerin şehrimizin tarihi hüviyetine uygun olarak restore edilmesini sağlayacağız.

3- Şehrimizin imarında Bayburt taşının kullanımının şart koşulması yönünde belediye meclis kararı alınması için baskı kuracağız.

4- Kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm ile Çoruh nehri etrafında yerleşim alanı olan bölgelerdeki çirkin yapılaşmayı ortadan kaldıracağız. Bu alanları yapılacak çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmaları ile halkımızın hizmetine sunacağız.

5- Yine kentsel dönüşüm ve yenileme kapsamında bir mahallemizin model olarak baştan sona dönüştürülmesini sağlayıp ardından bu çalışmayı tüm mahallelerimizde gerçekleştirerek Bayburt’umuzu baştanbaşa Bayburt taşıyla yenilenmesi yönünde çalışmalar yürüteceğiz.Bayburt’umuzu turizmde marka şehir haline getireceğiz.

Bayburt Kalesinde Arkeolojik kazıları bir an önce başlatıp bu tarihi mirası turizme kazandıracağız

Arkeolojik kazıları henüz yapılamadığı için turizme açılamayan Bayburt kalesinde arkeolojik kazıların bir an önce başlatılmasını sağlayacağız. Öncelikle şehir müzesini kuracağız. Bugüne kadar arkeolojik kazıyı gerçekleştirecek üniversite bulunamadığı için kazılarına bir türlü başlanamayan ve bu nedenle turizme açılamayıp kaderine terk edilen kalemizde bir an önce kazı çalışmalarının başlatılmasına da katkı sunması amacıyla üniversitemiz bünyesinde Arkeoloji Fakültesi kurulmasını sağlayacağız.

Karaçam tüneli ile Bayburt – Uzungöl bağlantısını sağlayacağız

Son yıllarda önemli bir turizm merkezi haline gelen Uzungöl’e ilimizden direkt bağlantı sağlamak üzere Karaçam tünelinin yatırım planına alınmasını sağlayacağız. Bu vesileyle de ilimizi hem önemli bir turizm ringine dâhil edeceğiz, hem de gerek Karadeniz’den Doğu Anadolu bölgesine gerekse de bölgemizden Rusya ve Asya ülkelerine ulaşım açısından ilimizi tam bir kavşak olma niteliğine kavuşturacağız.

İlimizde çağrı merkezi kurulmasını sağlayacağız

Çevre illerin tamamında bulunan, İlimizde de istihdama önemli katkı sağlayacak büyük bir çağrı merkezinin kurulması yönünde kamu ve özel sektör nezdinde çalışmalar yürüteceğiz ve azımsanmayacak sayıda gencimizi istihdam edebileceğimiz bir çağrı merkezini mutlaka ilimize getireceğiz.

Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.