Tüketici haklarında önemli değişikler

Tüketici haklarında önemli değişikler
Yayınlama: 09.01.2016
A+
A-

Tüketiciler Birliği Bayburt Şube Başkanı Hayrettin Dilek, 2016 yılında tüketicilerin taraf oldukları birçok sözleşmede ve haklarda, tüketiciler lehine önemli değişiklikler yapıldığını ve tüketici işlemi kapsamının genişletildiğini söyledi.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemin yasa kapsamına alındığını belirten Dilek, “Ayrıca, Tüketici Hakem heyeti parasal değerlerinin artmasıyla birlikte tüketici hak ihlallerinde, ihlali yapan firmalara uygulanacak idari para cezalarında da 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak üzere, artışlar olduğunu ve buna göre, Tüketici hakem heyetlerinin, uyuşmazlıklara bakmakla görevli olmalarına ilişkin parasal sınırlar; İlçe tüketici hakem heyetlerine başvuru için üst parasal sınır, 2 bin 320 Türk Lirası; Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetlerine başvuru için parasal sınır, 2 bin 320 Türk Lirası ile 3 bin 480 Türk Lirası arası, Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetlerine başvuru için üst parasal sınır, 3 bin 480 Türk Lirası, Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde, il tüketici hakem heyetlerine başvuru için parasal sınır, 2 bin 320 Türk Lirası ile 3 bin 480 Türk Lirası arası, olarak tespit edilmiştir. Parasal sınırların üzerindeki değerler için tüketiciler, tüketici hakem heyeti yerine, tüketici mahkemelerine müracaat edebilecek.” ifadelerini kullandı.

Ocak 2016 sonrası yapılacak başvurularda, yürürlüğe girecek düzenlemenin dik-kate alınmaması halinde, başvuruların geçersiz olacağı, talebin reddedileceği ve bazı durumlarda ise tüketicilere masraf yansıyabileceğini dile getiren Dilek “Ör-neğin, düzenleme öncesi 3 bin 300 TL’lik bir iade talebi için Tüketici Mahkeme-si’ne başvurmak gerekiyordu. Yeni yıl itibariyle bu talep il hakem heyetine yapıl-malı. Tüketici Mahkemesi’ne başvurulursa görevsizlik kararı verilir ve dosya red-dedilir. Karşı tarafın yargılama giderlerini ve avukatlık ücretini ise tüketici öde-mek zorunda kalır.” açıklamasında bulundu.

Aidatsız kart sunmayan, konutu geç teslim eden, ayıplı mal üreten 2016’da daha fazla ceza vereceğine değinen Başkan Dilek, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edenlere uygulanacak cezaların da artacağını, Sözleşme koşullarının ihlali durumunda işlem başına idari para cezası uygulanacağını, buna göre, tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmelerle bilgilendirmelerin 12 punto büyüklüğünde düzenlenmemesi, düzenlenen sözleşmelerin örneğinin tüketicilere verilmemesi, sözleşmelerde öngörülen koşulların sözleşme süresi içinde tüketiciler aleyhine değiştirilmesi, tüketicilerden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin sözleşmenin eki olarak tüketicilere verilmemesi, teşhir edilen bir mal veya hizmetin haklı bir sebep olmaksızın tüketicilere satışından kaçınılması, sipariş edilmeyen mal veya hizmetlerin tüketicilere gönderilmesi veya sunulması, tüketicilerin cayma hakları konusunda bilgilendirilmemeleri, tüketiciler tarafından erken ödeme yapılması durumunda gerekli faiz ve komisyon indirimlerinin uygulanmaması, tüketici kredileri ve konut finansmanı sözleşmelerinde sözleşme öncesi bilgi formunun tüketicilere verilmemesi, belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde faiz oranında değişiklik yapılması halinde tüketicilere 30 gün önceden yazılı olarak bilgi verilmemesi, verilen süre içinde haksız şart olduğu tespit edilen sözleşme hükümlerinin tüketici sözleşmelerinden çıkarılmaması ve kanunda düzenlenen mesafeli, paket tur ve abonelik sözleşmeleri hükümlerinin ihlali halinde her işlem başına uygulanacak idari para cezası miktarının 220 liradan 232 liraya çıkarıldığını kaydetti.

Tüketicilerin hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine başvurma nedenleri arasında ilk sırayı bankaların aldığını belirten Dilek, “Sadece kredi kartı nedeniyle 2014 yılında 5 milyon 445 bin 308 kişi tüketici hakem heyetlerine başvurdu. Dileğimiz tüketicilerin haklarının farkında olmaları ve bilgilendirmemizin tüm tüketicilerimize yararlı olmasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, 2016 yılının tüm tüketicilerimize sağlıklı ve huzurlu bir yıl olmasını diliyorum.” dedi.

Tüketici haklarında önemli değişikler

Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.